iskele.co x İsmail Eğler

The Forest- ORMAN 2016

Bir yöne doğru hassasça devinen kamera ağaçları maddesizleştirdiği kadar mekan imgesini bu dünyanınkinden, rüyanın alanına nakleder. Bu durum, izleyeni bildiğine yakın fakat başka, alternatif bir zaman rejimine götürür, geçiş kritiktir. Çünkü bu geçiş anlarınd...

Tide- Devir 2014

Yoğunluk İnisiyatifi'nin AXIS MUNDI sergisinde görülebilen “Devir” isimli video enstalasyonu, ana mekana açılan iki odaya yayılıyor. Hareketli bir dalga imgesi çeşitli şekillerde manipüle edilerek bu dünyaya ait olmayan bir zaman-mekan yaratılıyor. Kendisine ö...

Record- Kayıt 2020

Mekanla çalıştığı bilinen hem de malzemenin etkileri ve duyusallığıyla ilgilenen sanat inisiyatifine günün birinde zorlayıcı bir teklif yapılır. Tam da inisiyatifin 'mekansal olan'ı yoğun olarak kullanıyor oluşu sebebiyle acaba iki boyutlu bir yüzeyde nasıl...

The Lake – Göl 2015

Devinen imgeler kendileri dışında bir şeye referans vermemekle beraber herhangi bir anlamın taşıyıcısı değildirler. Bir akış-değişim-yeniden oluş-başa dönüş sürekliliği vardır. Süreklilikleri sanki kendilerine doğru dönmeye bir eğilimdir. Kendilerini ararlar f...